آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 10:30
جزئيات مقاله
گزارش هاي كدال : پيش بيني 534 ريالي هر سهم "خگستر" براي سال 93 تاريخ: 05/12/1392       ساعت: 15:59
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را براي نخستين بار به مبلغ 534 ريال اعلام كرده است. همچنين شركت تاكنون پيش بيني تلفيقي سود هر سهم سال مالي 93 را اعلام نكرده است.بر اساس اين گزارش هيات مديره اين شركت قصد دارد تقسيم ميزان 10 درصد از سود خالص را به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 93 پيشنهاد كند. "خگستر" پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 را در نخستين پيش بيني مبلغ 512 ريال اعلام كرده بود كه مطابق اطلاعيه منتشر شده اسفند ماه سال 92 مبلغ 514 ريال اعلام شده است.لازم به ذكر است اين شركت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي 92 را در تاريخ 30 مهر ماه 92 مبلغ 18ريال اعلام كرده است كه تا كنون اطلاعات جديدي ارايه نشده است، شايان ذكر است شركت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي 92 را در مهر ماه 92 نيز مبلغ 18 ريال اعلام كرده بود.
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com