آخرين بروزرساني : 13/03/1399 ساعت : 18:55
جزئيات مقاله
گزارش هاي كدال : مصوبات مجمع شركت پتروشيمي پرديس تاريخ: 09/11/1392       ساعت: 15:43
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام "شپديس" طي روز جاري با حضور بيش از 86 درصد سهامداران در محل پژوهشگاه نيرو رسميت يافت.براساس گزارش بورس نيوز، هيأت رييسه مجمع تقسيم 4250 ريال سود نقدي به ازاي هر سهم را به تصويب رساند.
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com