آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
جزئيات مقاله
گزارش هاي كدال : تعديل مثبت دتماد تاريخ: 05/11/1392       ساعت: 15:54
شركت توليد مواد اوليه داروپخش با سرمايه اي بالغ بر 12 ميليارد تومان براي هر سهم در سال مالي منتهي به 29 اسفند 92 براساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه مبلغ 3293 ريال سود خالص پيش بيني كرده كه در دوره مورد بررسي موفق به تحقق 78 درصد از اين مبلغ شده است. "دتماد" كه گزارش اخير خود را با تعديل مثبت 22 درصدي به بازار ارائه كرده علت را افزايش فروش ناشي از تغيير در تركيب محصولات، خارج كردن محصولات با سود پايين، افزايش در فروش محصولات با سود بالا و افزايش در راندمان توليد وخريد مناسب اعلام كرده است. اين شركت دارويي براي فروش صادراتي 12 درصدي محصولات و خريد وارداتي مواد اوليه 71 درصدي نرخ دلار را 24 هزارو 826 ريال در نظر گرفته است.
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com