آخرين بروزرساني : 13/03/1399 ساعت : 18:55
جزئيات مقاله
تحليل بنيادي : عرضه اوليه گلدشت تاريخ: 29/06/1395       ساعت: 12:04
طبق اطلاعيه شركت فرابورس ايران ،تعداد 20 ميليون سهم شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با نماد گلدشت در تاريخ 29 شهريور 95 براي اولين بار در بازار دوم فرابورس ايران عرضه مي گردد . به همين منظور مرور مختصري داريم بر عملكرد و بودجه پيش بيني شده اين شركت .     فايل مرتبط
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com