آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 12:35
اساسنامه های مصوب
رديف عنوان نهاد تصويب كننده تاريخ تصويب
1 اساسنامة صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1390 /2 /31
2 اميدنامة صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1390 /2 /31
3 {نمونة}اساسنامة صندوق سرمايه گذاري(در دارائي هاي مالي ارزي با حداقل درآمد تضمين شده) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1390 /1 /20
4 {نمونة}اميدنامة صندوق سرمايه گذاري (در دارائي هاي مالي ارزي با حداقل درآمد تضمين شده) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1390 /1 /20
5 اساسنامة {نمونه}شرکت‌ [مادر/هلدینگ](سهامی عام) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1389 /10 /11
6 اساسنامة {نمونه}شرکت‌ [مادر/هلدینگ] (سهامی خاص) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1389 /10 /11
7 اساسنامه‌ی {نمونه} شرکت‌ سرمایه‌گذاری (سهامی عام) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389 /10 /11
8 اساسنامة {نمونه}شرکت‌ سرمایه‌گذاری(سهامی خاص) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389 /10 /11
9 اساسنامه نهادهای واسط شرکت با مسئولیت محدود هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1389 /5 /11
10 شرکت مدیریت دارایی مرکزی سهامی خاص هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1389 /5 /11
11 اساسنامۀ صندوق سرمایه‌گذاری (برای سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389 /5 /9
12 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری(برای سرمایه گذاری اشخاص خارجی) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389 /5 /9
13 اساسنامه نمونه ی شرکتهای مشاور سرمایه گذاری هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389 /4 /26
14 [نمونة]اساسنامة صندوق سرمايه گذاري شاخصي...[در سهام و در اندازة بزرگ] هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389
15 [نمونة]اميدنامة صندوق سرمايه گذاري شاخصي ....[در سهام و در اندازة بزرگ] هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389
16 اساسنامه(نمونه)شرکت سبدگردان هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389
17 {نمونة} اساسنامة صندوق سرمايه گذاري[در اوراق بهادار با در آمد ثابت و با پيش بينی سود] هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389
18 {نمونة} اميدنامة صندوق سرمايه گذاري[در اوراق بهادار با در آمد ثابت و با پيشبينی سود] هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1389
19 اساسنامه نمونه ی شرکت پردازش اطلاعات مالی هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389
20 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و حداقل سود تضمین شده(اصلاحیه مورخ 31/2/90) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388 /6 /7
21 نمونه امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت و حداقل سود تضمین شده(اصلاحیه مورخ 31/2/90) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388 /6 /7
22 اساسنامه ی نمونه ی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان(اصلاحیه مورخ 18/02/1390) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1388 /1 /29
23 نمونه امیدنامه ی ‌صندوق‌ سرمایه گذاری زمین و ساختمان(اصلاحیه مورخ 18/02/1390) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1388 /1 /29
24 اساسنامۀ صندوق سرمایه‌گذاری مشترك ...[در سهام ( در اندازة بزرگ )] هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387 /8 /7
25 امیدنامة ‌صندوق‌ سرمايه‌گذاري مشترك..در سهام در اندازة بزرگ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387 /8 /7
26 اساسنامۀ نمونۀ شرکت‌های سهامی عام اداره کننده "بازارهای خارج از بورس" هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1387 /5 /15
27 امیدنامة ‌نمونة صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در سهام (برای اندازه کوچک) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386 /12 /19
28 اساسنامه نمونه صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در سهام(براي اندازه كوچك) هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386 /12 /19
29 اساسنامه كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386 /8 /5
30 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386 /6 /10
31 اساسنامۀ نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386 /6 /10
32 اساسنامه نمونه شركت هاي كارگزاري هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386 /6 /10
33 اساسنامه نمونه شركت هاي تامين سرمايه (سهامي خاص) هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386 /5 /22
34 اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386 /2 /2
35 اساسنـامـۀ شرکت بورس کالای ایران«سهامی عام» هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386 /1 /19
36 اساسنامۀ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1385 /12 /21
37 اساسنـامـۀ شركت بورس اوراق بهادار تهران هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1385 /7 /30
38 اساسنامه شركت بورس اوراق بهادار تهران به زبان عربي هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1385 /7 /30
39 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار هیئت وزیران 1384 /12 /14
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com