آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 14:05
دستورالعمل های مصوب
رديف عنوان نهاد تصويب كننده تاريخ تصويب
1 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1390/07/30
2 دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1390/07/11
3 ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1390/04/18
4 دستورالعمل اجرايي دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1390/02/31
5 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1390/02/24
6 دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1390/02/10
7 دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکرة اوراق بهادار در فرابورس ایران هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1390/01/27
8 دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کالای ایران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/12/21
9 دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های نفتی در بورس کالای ایران هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/12/14
10 دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1389/10/04
11 دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/09/13
12 دستورالعمل انضباطی کارگزاران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/09/13
13 ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمايه‌گذار خارجي هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/09/13
14 دستورالعمل تأسیس وفعالیت سبدگردان هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/08/29
15 دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/08/22
16 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1389/07/05
17 دستورالعمل اجرايي معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/07/03
18 دستورالعمل تأسیس وفعالیت پردازش اطلاعات مالی هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/05/23
19 ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1389/05/11
20 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1389/05/11
21 دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1389/05/11
22 الحاقیه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پذیرش قراردادهای آتی سهم هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/04/12
23 دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/04/12
24 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/03/29
25 دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/03/04
26 دستورالعمل انتشاراطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران هیئت‌مدیره سازمان بورس بورس و اوراق بهادار 1388/11/17
27 دستورالعمل نحوۀ انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/11/03
28 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/10/08
29 دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط فرابورس ایران هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/08/09
30 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/08/09
31 دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/07/05
32 دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی و غیرفرابورسی ثبت شده نزد سازمان هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/06/21
33 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/06/21
34 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران هیأت ‌مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/06/07
35 دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران (شرکت سهامی عام) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/05/24
36 دستور‌العمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/05/13
37 دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار تهران(شرکت سهامی عام) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/04/06
38 دستورالعمل تعریف و اعطای گواهی نامه های حرفه ای در بازار اوراق بهادار هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/04/06
39 مواد 9 تا 15 اصلاحی دستورالعمل ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار هیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1388/03/31
40 دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاریهای عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/03/02
41 مصوبه در خصوص منع تشکل های خودانتظام مبنی بر انتشار اطلاعات اعضا, ناشران و مشتریان در غیرموارد قانونی هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/02/28
42 دستورالعمل صدور واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان(اصلاحیه مورخ 18/02/1390) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1388/01/29
43 دستورالعمل بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان(اصلاحیه مورخ 18/02/1390) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1388/01/29
44 دستورالعمل تأسيس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان‌(اصلاحیه مورخ 18/02/1390) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1388/01/29
45 دستورالعمل تدوين روش و تهية اسناد مزايده در صندوق‌هاي سرمایه گذاری زمين و ساختمان(اصلاحیه مورخ 18/02/1390) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1388/01/29
46 دستورالعمل نحوه ی محاسبه ی خالص ارزش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمایه گذاری زمين و ساختمان(اصلاحیه مورخ 18/02/1390) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1388/01/29
47 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام)(مصوب 25/1/88، اصلاحيه مصوب 24/2/1390) هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1388/01/25
48 ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/4/15
49 مقررات اجرایی نحوة تغییر در شاخص‌های بورس و یا تعریف شاخص‌های جدید شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1387/2/30
50 دستورالعمل موضوع مادة 18 آئین‌نامة اجرایی قانون بازار اوراق بهادار شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1387/12/19
51 مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/12/03
52 مصوبه در خصوص میزان وثایق شرکت های بورس اوراق بهادار, کالای ایران و سپرده گذاری مرکزی و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها نزد سازمان بورس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/11/19
53 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1387/11/12
54 دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1387/11/09
55 مقررات و شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادارپذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/10/24
56 ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری در بورس شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1387/10/23
57 شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس کالای ایران برای معاملات قراردادهای آتی هیئت‌مدیره سازمان بورس بورس و اوراق بهادار 1387/10/21
58 دستورالعمل کمیتة سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1387/10/10
59 "ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده " هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1387/08/19
60 مصوبه در مورد شرکت های بورسی مشمول ماده141 قانون تجارت هیئت‌مدیره سازمان بورس بورس و اوراق بهادار 1387/08/19
61 دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/07/30
62 مصوبه درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1387/07/23
63 مصوبه اصلاحی دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/07/09
64 چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/07/02
65 ضوابط تأسيس صندوق‌هاي زمين و ساختمان شورای عالی بورس 1387/05/28
66 ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات شورای عالی بورس 1387/05/01
67 ضوابط اجرایی فعالیت کمیته آتی هیأت مدیره شرکت بورس کالای ایران 1387/02/23
68 ضوابط اجرایی بازار جبرانی هیأت مدیره شرکت بورس کالای ایران 1387/02/23
69 مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/02/07
70 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران(واصلاحی مورخ10/09/1388) سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/02/02
71 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/01/20
72 ضوابط نظارت سبـا بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/4/27
73 دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)(واصلاحی مورخ 10/09/1388) سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/12/19
74 دستورالعمل اجرایی کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1386/12/14
75 دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/11/30
76 مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قراردادآتی شورای عالی بورس 1386/11/01
77 دستورالعمل اجرايي "نحوه گزارش‌دهي دارندگان اطلاعات نهاني" هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/10/11
78 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران(مصوب 1/10/86، اصلاحيه مصوب 24/2/1390) هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/10/01
79 دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه اي مدیران نهادهاي مالي((و اصلاحی مورخ20/04/89) هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/09/06
80 مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/08/27
81 دستورالعمل تبليغات شركت‌هاي كارگزاري هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/08/19
82 مصوبه در خصوص فعالیت های بین الملل بازار سرمایه شورای عالی بورس 1386/08/07
83 دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار 1386/07/22
84 چارچوب انتقال عملیات و فعالیت های اجرایی سازمان های کارگزاران بورس های فلزات و کشاورزی به شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/07/01
85 دستورالعمل صدور مجوز تاسيس و فعاليت كارگزاري در بورس هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/06/31
86 مصوبه مربوط به تعریف سرمایه گذار نهادی هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/06/28
87 " شرايط فعاليت كارگزاران در بورس كالاي ايران" شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1386/06/26
88 دستورالعمل اجرايي ” نحوة ادارة جلسات و تصميم‌گيري در شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار“ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1386/06/26
89 مصوبه مربوط به تعریف كارگزار غیرذینفع در بورس كالای ایران شورای عالی بورس 1386/06/26
90 دستورالعمل فعاليت بازارهای خارج از بورس شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1386/06/12
91 ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1386/05/15
92 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1386/05/08
93 دستورالعمل وظايف و اختيارات شركت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص كارگزاري‌هاي عضو هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/05/03
94 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/05/03
95 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصي فقهي(اصلاحی 28/09/1388) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/02/23
96 حداقل سرمايه شركتهاي سرمايه گذاري و مادر(هلدينگ) هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/02/15
97 دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالا(اصلاحیه 4/12/88و 27/6/89) سازمان بورس و اوراق بهادار 1386/02/09
98 دستورالعمل تشکیل و ثبت کانونهای فعال در بازار اوراق بهادار هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1385/12/20
99 دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1385/10/25
100 مصوبه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار هیئت وزیران 1385/09/08
101 دستورالعمل نحوۀ دریافت مجوز تأسیس بورسها، کانونها، نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1385/07/30
102 «دستورالعمل نحوه انجام معاملات در تابلوی غيررسمي» هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1385/06/27
103 چارچوب اجرایی کمیتة تدوین مقررات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 1385
104 دستورالعمل اجرایی بازارسازي سهام هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار 1384/10/03
105 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس هیئت مدیره سازمان کارگزاران 1384/06/19
106 دستورالعمل اجرایی سفارشهای الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هیئت مدیره سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران 1383/09/14
107 دستورالعمل محاسبة شاخص بازده سهام براساس سهام شناور آزاد(( 30)TEFIX) سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com