آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 13:35
آیین نامه های مصوب
رديف عنوان نهاد تصويب كننده تاريخ تصويب
1 آيین‌نامة سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس هیئت وزیران 1389/01/29
2 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي هیات وزیران 1388/09/14
3 آیین‌نامة اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هيات وزيران 1386/04/03
4 آيين‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1385
5 آیین نامه اتاق پایاپای شورای بورس کالا 1384/03/09
6 آیین نامة اعطای مجوز و فعالیت کارگزار (در قالب شخصیت حقوقی) شورای بورس 1383/09/16
7 آیین نامة اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هیئت دولت 1383/04/17
8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت هیئت وزیران 1377/05/18
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com