آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 13:45
آیین نامه سبدگردانی

آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگزدانی اوراق بهادار

تعاریف ماده 1:اصطلاحات به كار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:
بورس: منظور سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در «بورس» است که به تقاضای سرمایه گذار توسط «مشاور و سبدگردان» به نام «سرمایه گذار» خریداری و مدیریت می شود.
مشاوره: منظور ارائه نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در «بورس» برای سرمایه گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع «سرمایه گذار» صورت می گیرد.
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com