آخرين بروزرساني : 29/10/1398 ساعت : 18:02
  اختيارخ شبندر-12000-1398/11/13  11    10اختيارخ خپارس-1600-1398/11/13  448    183اختيارف اخابر-5000-1399/07/30  168    65اختيارخ فخوز-11000-1398/10/30  1,875    650اختيارخ وغدير-2600-1398/11/20  1,500    500پتروشیمی جهرم  1,457    296الحاوی  24,894    4,937اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21  90    16اختيارخ افق-66000-1398/11/02  1,780    300سرمایه گذاری مسکن تهران  3,620    544  
  اختيارخ اخابر-5500-1399/07/30  1,510    1,770اختيارخ كگل-9000-1399/02/24  323    400اختيارخ فولاد-6500-1398/11/27  231    (265)اختيارخ فولاد-6000-1398/11/27  500    (298)اختيارخ شتران-6500-1399/02/10  443    (262)اختيارخ خپارس-1500-1398/11/13  378    (145) اختيارخ شبندر-22000-1398/11/13  1,110    (380)اختيارخ شتران-7000-1399/02/10  303    (48)اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21  217    (23)سيمان شمال(تقدم)  5,105    (354)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: 410,694.54       تغييرات:  48,435.24
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com