آخرين بروزرساني : 28/05/1398 ساعت : 18:55
  اختيارخ پاکشو-52000-1398/11/02  10,900    10,870لیزینگ رازی(تقدم)  14,000    13,000غلتك سازان سپاهان  8,400    7,400غلتك سازان سپاهان  8,400    7,400غلتك سازان سپاهان  8,400    7,400اختيارخ كچاد-5300-1398/07/03  388    314اختيارخ فولاد-6000-1398/08/26  1,000    800اختيارخ فخوز-10000-1398/07/30  3,000    2,346اختيارخ شبندر-16000-98/08/14  3,000    2,155اختيارخ شپنا-11000-1398/07/21  4,900    3,400  
  اختيارخ اخابر-3184-1398/07/10  678    (460)اختيارخ فولاد-4800-1398/08/26  184    (116)اختيارخ كچاد-5800-1398/07/03  149    (53)اختيارخ رمپنا-8500-1398/10/18  2,390    (760)اختيارخ خودرو-6500-1398/07/14  1,473    (407)بهشت پارس  4,566    (1,122)اختيارخ شتران-9000-1398/08/12  1,558    (340)اختيارخ رمپنا-7000-1398/07/17  3,314    (595)تولي‌پرس  5,011    (828)صنعتی آبگینه  2,882    (411)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: 262,941.23       تغييرات:  1,949.23
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com