آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
  لیزینگ رازی  ١,٨٠٥    ٨٨٧کابلسازی ایران  ٦,٧٨٣    ٣,٢٠٨تولیدی پلاستیک شاهین  ١,٨٨٤    ٧٦٧کاشی صدف  ٣,٢٩٩    ٣٠٩سرمايه گذاري پرديس(تقدم)  ١٤١    ١٣پتروشیمی جهرم  ١,٠٨٠    ٩٩فولاد افزا سپاهان  ٥,٥٧٠    ٥١٠توسعه صنايع سيمان(تقدم)  ١٧٥    ١٦ساختمانی نام آوران  ١,٤٧٨    ١٣٥فارسیت اهواز  ٣,٧٤٥    ٣٤١  
  توسعه صنایع بهشهر(تقدم)  ٣٠٠    (٩٨)شهرسازي و خانه سازي باغميشه (تقدم)  ٦٤٠    (١٧٥)پتروشیمی داراب  ١,١٩٦    (١٩٦)فارسيت درود  ٨٦١    (٩٣)گسترش صنايع انرژي آذرآب  ٤,٧٣٦    (٤٤٣)توسعه ساختمان(تقدم)  ٣٦    (٣)وثوق امین  ٢,٠١٦    (١٥١)فروشگاه رفاه  ١٠,٦١٤    (٧٩٠)فولاد كاويان  ٢,٥٩٠    (١٩٢)احیاء سپاهان  ٥,٩٨٧    (٣٩٩)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
لیزینگ رازی ١,٨٠٥ ٨٨٧ ٩٦.٦٢
کابلسازی ایران ٦,٧٨٣ ٣,٢٠٨ ٨٩.٧٣
تولیدی پلاستیک شاهین ١,٨٨٤ ٧٦٧ ٦٨.٦٧
کاشی صدف ٣,٢٩٩ ٣٠٩ ١٠.٣٣
سرمايه گذاري پرديس(تقدم) ١٤١ ١٣ ١٠.١٦
پتروشیمی جهرم ١,٠٨٠ ٩٩ ١٠.٠٩
فولاد افزا سپاهان ٥,٥٧٠ ٥١٠ ١٠.٠٨
توسعه صنايع سيمان(تقدم) ١٧٥ ١٦ ١٠.٠٦
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٨٥,٥٨٨.٨       تغييرات:  (٢٠٩.٦)
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٣,٠٠٠ ٠
ريال عربستان تومان/عدد ٨٩٥ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٣,٣٦٠ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٥٣٥ ٠
يورو تومان/عدد ٤,٠١٥ ٠
درهم امارات تومان/عدد ٩١٤ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٧٢٤ ٠
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com