آخرين بروزرساني : 24/07/1398 ساعت : 11:20
  اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08  20    14اختيارخ ومعادن-4800-1398/10/18  890    570اختيارخ پارسان-6500-1398/07/24  47    21اختيارخ وبملت-4200-1398/08/29  2,155    433بيمه تعاون(تقدم)  580    111اختيارخ وبملت-3800-1398/08/29  2,500    450اختيارخ وبملت-3400-1398/08/29  2,952    452اختيارخ پارسان-5000-1398/07/24  1,400    200اختيارخ پارسان-4600-1398/07/24  2,000    200اختيارخ وتجارت-300-1398/10/08  227    21  
  اختيارخ شپنا-14000-1398/10/22  800    (1,650)اختيارخ خپارس-1300-1398/08/14  50    (100)اختيارخ تاپيکو-2800-1398/07/30  200    (154)اختيارخ شتران-5019-1398/08/12  801    (414)اختيارخ پارسان-6000-1398/07/24  446    (219)اختيارخ پارسان-6000-1398/07/24  449    (218)اختيارخ پاکشو-52000-1398/11/02  10,500    (4,460)افست  11,521    (4,808)افست  11,521    (4,808)افست  11,521    (4,727)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: 310,169.52       تغييرات:  1,190.62
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com