آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٧/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠١
  اختيارخ فملي -2398-1397/10/12  ٣    ٢مهندسي صنعتي روان فن آور  ٤,٩٦٢    ٥٧٠كشتيراني ايران  ٤,٧٧١    ٥٢٩بانک رسالت  ١,٠١٥    ١٠١کارخانجات صنعتی آزمایش  ٤,٨٣٢    ٤٥٠داروسازي اكسير  ٦,٨٥٢    ٦٣٧سیمان مجد خواف  ١,٧٤٤    ١٦١ایتالران  ٢٨,٤٥٨    ٢,٥٨٧سولیران  ٨,٤١٧    ٧٦٥نیرو سرمایه  ٨,٤٨٤    ٧٧١  
  اختيارخ شبندر-13000-97/08/20  ٢,٦٤٣    (٣٦٧)سرمايه گذاري مسكن  ١,٠٨٣    (١٣٤)امور رفاهي كارگزاران پارس  ١٢,٢٤٠    (١,٣٦٠)پشم‌ بافي‌ توس  ١١,٥٥٠    (١,٢٨٣)س.توسعه و عمران استان اردبيل  ٦,٢٨٤    (٦٩٨)اشتاد ایران  ٩,٦٧٤    (١,٠٧٤)ايران دارو(تقدم)  ٩١٤    (١٠١)کیسون(تقدم)  ٨٢٣    (٩٠)شوکو پارس  ٧,٨٣٤    (٨٥٠)سايپا ديزل  ١,٥٧٧    (١٧١)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ فملي -2398-1397/10/12 ٣ ٢ ٢٠٠
مهندسي صنعتي روان فن آور ٤,٩٦٢ ٥٧٠ ١٢.٩٨
كشتيراني ايران ٤,٧٧١ ٥٢٩ ١٢.٤٧
بانک رسالت ١,٠١٥ ١٠١ ١١.٠٥
کارخانجات صنعتی آزمایش ٤,٨٣٢ ٤٥٠ ١٠.٢٧
داروسازي اكسير ٦,٨٥٢ ٦٣٧ ١٠.٢٥
سیمان مجد خواف ١,٧٤٤ ١٦١ ١٠.١٧
ایتالران ٢٨,٤٥٨ ٢,٥٨٧ ١٠
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ١٨٩,٤٣٨.٠٥       تغييرات:  ٨٦٢.٢٥
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com