آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
الحاوی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 25,320 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 25,999 تعداد خريدار: 1,254 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 25,999 حجم معامله: 1,700,976 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 25,228 جمع معامله: 43,069,522,203 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) 08/07/1391
الحاوي - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29 (حسابرسي شده) 01/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com