آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی جهرم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 2,787 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,787 تعداد خريدار: 131 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,787 حجم معامله: 1,120,244 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,787 جمع معامله: 3,122,120,028 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي جهرم - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 24/07/1391
پتروشيمي جهرم- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
پتروشيمي جهرم- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
پتروشيمي جهرم- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
پتروشيمي جهرم- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
پتروشيمي جهرم- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 07/04/1391
پتروشيمي جهرم- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 06/03/1391
پتروشيمي جهرم- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 23/12/1390
پتروشيمي جهرم - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 05/11/1390
پتروشيمي جهرم - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31(حسابرسي شده) 19/10/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com