آخرين بروزرساني : 29/10/1398 ساعت : 18:02
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تايدواتر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/29
تثبیت شده:29/10/1398 آخرين اطلاعات:29/10/1398   ساعت: 18:02
آخرين قيمت 11,153 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,430 تعداد خريدار: 2,634 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,430 حجم معامله: 8,684,199 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,786 جمع معامله: 96,854,442,212 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
تايد واتر خاورميانه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 22/09/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/12/29 (حسابرسي شده) 20/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/12/29 (حسابرسي شده) 20/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
تايد واتر خاورميانه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
تايد واتر خاورميانه- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 20/04/1391
تايد واتر خاورميانه- تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
تايد واتر خاورميانه- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 17/04/1391
تايد واتر خاورميانه- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
تايد واتر خاورميانه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88553321
فاكس: 88717367
آدرس: خ وزرا-جنب پارك ساعي-شماره 80
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com