آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 12:30
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران ياسا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/09
تثبیت شده:06/01/1399 آخرين اطلاعات:09/01/1399   ساعت: 12:30
آخرين قيمت 11,583 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,903 تعداد خريدار: 566 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,903 حجم معامله: 1,949,506 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,711 جمع معامله: 23,203,572,588 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران ياسا تاير و رابر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 11/09/1391
ايران ياسا تاير و رابر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 08/09/1391
ايران ياسا تاير و رابر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 18/07/1391
ايران ياسا تاير و رابر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 22/05/1391
ايران ياسا تاير و رابر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
ايران ياسا تاير و رابر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 16/03/1391
ايران ياسا تاير و رابر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
ايران ياسا تاير و رابر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
ايران ياسا تاير و رابر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
ايران ياسا تاير و رابر- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
ايران ياسا تاير و رابر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 27/02/1391
ايران ياسا تاير و رابر- آگهي ثبت افزايش سرمايه 16/02/1391
ايران ياسا تاير و رابر- اعلاميه پذيره نويسي عمومي 27/12/1390
ايران ياسا تاير و رابر- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 24/12/1390
ايران ياسا تاير و رابر - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) 07/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 66028732-5
فاكس: 66028671
آدرس: جاده قديم كرج - جاده شهريار (مهرانشهر)
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com