آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري توكا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 7,181 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,225 تعداد خريدار: 2,064 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,225 حجم معامله: 10,690,039 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,100 جمع معامله: 76,761,637,032 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري توكا فولاد - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 10/08/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 01/08/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 (حسابرسي شده) 24/07/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 19/07/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 18/07/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 17/07/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 13/06/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 (حسابرسي نشده) 05/06/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/03/31 17/05/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 15/05/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/03/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 26/04/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 20/04/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/03/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 12/04/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 06/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6680510-0311 و 6686212-0311 و 6684902-0311
فاكس: 6687764-0311
آدرس: اصفهان ، خيابان هزار جريب ، مقابل دانشگاه ، خيابان ششم ملاصدرا
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com