آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
چرخشگر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 6,827 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,049 تعداد خريدار: 1,641 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,049 حجم معامله: 7,302,468 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,650 جمع معامله: 49,856,138,906 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
چرخشگر - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/09/1391
چرخشگر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
چرخشگر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
چرخشگر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
چرخشگر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
چرخشگر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1390 04/04/1391
چرخشگر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
چرخشگر- صورت هاي مالي 12 ماهه حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29/12/1390 31/03/1391
چرخشگر- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
چرخشگر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
چرخشگر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
چرخشگر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
چرخشگر-اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 23/01/1391
چرخشگر -اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) 03/12/1390
چرخشگر - اطلاعيه تكميل مشخصات سهامداران محترم شركت چرخشگر ( سهامي عام ) (به پيوست) 08/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 4-22276773
فاكس: 22276710
آدرس: خ شريعتي ، خ ظفر ، نرسيده به نفت ، ساختمان 172
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com