آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شتران-7000-1399/02/10 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 1,789 درصد تغییر: 8 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,850 تعداد خريدار: 9 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,850 حجم معامله: 440 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,550 جمع معامله: 787,100,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com