آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شتران-6500-1399/02/10 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 2,169 درصد تغییر: 8 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,220 تعداد خريدار: 11 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,220 حجم معامله: 379 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,000 جمع معامله: 822,179,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com