آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 187 درصد تغییر: 18 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 189 تعداد خريدار: 5 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 189 حجم معامله: 131 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 186 جمع معامله: 24,540,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com