آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ اخابر-5500-1399/07/30 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/10/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 1,820 درصد تغییر: 21 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,820 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,820 حجم معامله: 26 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,820 جمع معامله: 47,320,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com