آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري ملي ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 12,155 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,400 تعداد خريدار: 1,284 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,400 حجم معامله: 13,846,158 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,682 جمع معامله: 168,296,964,465 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري ملي ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 08/09/1391
سرمايه گذاري ملي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
سرمايه گذاري ملي ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 05/07/1391
سرمايه گذاري ملي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 05/06/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 15/05/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 15/05/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 11/05/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/02/31 08/03/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- اطلاعيه شفاف سازي 30/02/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/01/31 05/02/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/02/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1390/12/29 14/01/1391
سرمايه گذاري ملي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 24/12/1390
سرمايه گذاري ملي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1390/11/30 09/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 6-88903293*88892649*88907670*88919662*88890592*88892649
فاكس: 88902796
آدرس: خ آبان جنوبي ،نبش چهارراه ورشو ، شماره 27 صندوق پستي 14155/4775-41- ساختمان شهيد بهمن پور
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com