آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 12:05
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-19000-1398/11/13 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:23/10/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 12:05
آخرين قيمت 3,384 درصد تغییر: 196 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,400 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,400 حجم معامله: 32 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,350 جمع معامله: 225,155,700 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com