آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
رادياتور در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:28/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 58,977 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 59,000 تعداد خريدار: 236 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 59,000 حجم معامله: 510,873 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 58,286 جمع معامله: 30,129,922,453 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
رادياتور ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 04/07/1391
رادياتور ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 15/05/1391
رادياتور ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
رادياتور ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 07/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
رادياتور ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي و امور سهام : 66028937*7-66028091
فاكس: 66028925
آدرس: كيلومتر 18 جاده قديم كرج- جنب زامياد
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com