آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 09:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ اخابر-3800-1398/10/11 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:11/10/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 09:55
آخرين قيمت 361 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 401 تعداد خريدار: 4 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 401 حجم معامله: 90 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 350 جمع معامله: 32,525,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com