آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 09:40
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:07/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 09:40
آخرين قيمت 2,170 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,200 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,200 حجم معامله: 110 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,900 جمع معامله: 238,700,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com