آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 11:30
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ افق-60000-1398/11/02 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:30/10/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 11:30
آخرين قيمت 7,500 درصد تغییر: (12) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,500 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,500 حجم معامله: 3 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,500 جمع معامله: 22,500,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com