آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 09:40
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-400-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/10/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 09:40
آخرين قيمت 85 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 110 تعداد خريدار: 50 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 110 حجم معامله: 2,740 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 79 جمع معامله: 232,023,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com