آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 11:25
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خودرو-7000-1398/10/15 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:15/10/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 11:25
آخرين قيمت 887 درصد تغییر: 6 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,102 تعداد خريدار: 27 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,102 حجم معامله: 687 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 600 جمع معامله: 609,251,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com