آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 11:20
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-6878-1398/11/13 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:25/09/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 11:20
آخرين قيمت 4,500 درصد تغییر: 8,900 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,500 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,500 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,500 جمع معامله: 4,500,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com