آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 13:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
امتياز تسهيلات مسكن بهمن 97 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/09
تثبیت شده:06/01/1399 آخرين اطلاعات:09/01/1399   ساعت: 13:55
آخرين قيمت 542,141 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 543,464 تعداد خريدار: 67 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 543,464 حجم معامله: 539 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 491,706 جمع معامله: 292,214,086 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com