آخرين بروزرساني : 29/10/1398 ساعت : 18:02
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
امتياز تسهيلات مسكن دي 97 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/29
تثبیت شده:29/10/1398 آخرين اطلاعات:29/10/1398   ساعت: 18:02
آخرين قيمت 446,157 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 447,000 تعداد خريدار: 264 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 447,000 حجم معامله: 8,683 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 435,000 جمع معامله: 3,873,985,667 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com