آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 13:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد خراسان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/09
تثبیت شده:06/01/1399 آخرين اطلاعات:09/01/1399   ساعت: 13:55
آخرين قيمت 25,153 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 25,899 تعداد خريدار: 380 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 25,899 حجم معامله: 259,327 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 24,100 جمع معامله: 6,422,851,278 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مجتمع فولاد خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
مجتمع فولاد خراسان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/08/1391
مجتمع فولاد خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
مجتمع فولاد خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
مجتمع فولاد خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (اصلاحيه) 12/07/1391
مجتمع فولاد خراسان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
مجتمع فولاد خراسان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
مجتمع فولاد خراسان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره مالي منتهي به 29/12/90 08/03/1391
مجتمع فولاد خراسان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
مجتمع فولاد خراسان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/02/1391
مجتمع فولاد خراسان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 24/02/1391
مجتمع فولاد خراسان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
مجتمع فولاد خراسان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
مجتمع فولاد خراسان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/02/1391
مجتمع فولاد خراسان- آگهي ثبت افزايش سرمايه 18/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com