آخرين بروزرساني : 01/11/1398 ساعت : 18:42
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تسهيلات مسكن ب. ملي-فروردين97 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/01
تثبیت شده:03/10/1398 آخرين اطلاعات:01/11/1398   ساعت: 18:42
آخرين قيمت 285,748 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 285,748 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 285,748 حجم معامله: 4 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 285,748 جمع معامله: 1,142,992 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com