آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيمي - سينا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 111,283 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 113,306 تعداد خريدار: 825 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 113,306 حجم معامله: 151,401 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 106,500 جمع معامله: 16,848,338,265 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع شيميايي سينا - شفاف سازي (به پيوست) (به پيوست) 01/09/1391
صنايع شيميايي سينا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
صنايع شيميايي سينا - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
صنايع شيميايي سينا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنايع شيميايي سينا- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
صنايع شيميايي سينا- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
صنايع شيميايي سينا- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
صنايع شيميايي سينا- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
صنايع شيميايي سينا- اصلاحيه اطلاعيه صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 29/12/90 03/04/1391
صنايع شيميايي سينا- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
صنايع شيميايي سينا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
نايع شيميايي سينا- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
صنايع شيميايي سينا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
صنايع شيميايي سينا- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 28/12/1390
صنايع شيميايي سينا- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 23/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 6408482-6409568
فاكس: 88732998
آدرس: خ بخارست- خ 6- پ 25
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com