آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
همكاران سيستم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 14,299 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,570 تعداد خريدار: 918 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,570 حجم معامله: 1,989,766 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,981 جمع معامله: 28,452,433,537 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com