آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 14:00
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/09
تثبیت شده:06/01/1399 آخرين اطلاعات:09/01/1399   ساعت: 14:00
آخرين قيمت 10,167 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,189 تعداد خريدار: 1,157 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,189 حجم معامله: 37,829,692 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,149 جمع معامله: 384,630,339,158 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com